Actualiteit

Overzicht van enkele wijzigingen vanaf 1/1/2020 omwille van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

  • ‘BVBA’ op uw documenten wordt verplicht vervangen door ‘BV’ (Besloten vennootschap). De vermelding ‘NV’ blijft ‘NV’. Om dit samen met een aantal andere wijzigingen formeel te maken is een bezoekje bij de notaris nodig! En dit voor 01/01/2024… *
  • Wenst u een uitkering (tantième, dividend) te doen vanuit uw BV? Dan is dit voortaan onderworpen aan enkele grenzen… de netto-actieftest & de liquiditeitstest… *

    * enkel van toepassing voor vennootschappen

Enkele wijzigingen n.a.v. de hervorming inzake vennootschapsbelasting

  • De eerste afschrijving van een nieuwe investering is slechts afschrijfbaar vanaf de aankoop, en niet meer voor een volledig jaar. 

    Tip: Stel uw investering dus niet meer uit tot het einde van het jaar!

  • De aftrekbeperking van de kosten van uw wagen worden berekend cfr.  een nieuwe formule. Ook de brandstofkosten ondergaan vanaf heden deze beperking. 

    Tip: Heeft u meerdere wagens? Noteer dan gerust de nummerplaat op uw brandstofticketjes en facturen

Interessante links:

© 2022 SDP-Accountants — info@sdp-accountants.be — 051/510.190