Diensten

Opstart onderneming

Wij staan u bij als startende ondernemer met raad en daad betreffende de keuze van de juridische vorm, het opstellen van uw financieel plan, de aanvraag van subsidies en premies.

Boekhouding

Het bijhouden van de boeken, het bepalen van het boekhoudkundig resultaat, het opmaken van de jaarrekeningen en raad geven betreffende de organisatie van de boekhouding.

Accountancy

Het verifiëren en corrigeren van de boekhoudkundige stukken, bijstand vennoot/aandeelhouder in het kader van zijn individueel controlerecht, opmaak van het wettelijk verplicht controleverslag bij fusies en splitsingen, omzetting van vennootschapsvorm, ontbinding en vereffening van vennootschappen, inbreng in natura.
Waardebepaling van ondernemingen, financiële analyse, begeleiding en advies bij kredietaanvragen en investeringsprojecten, assistentie bij verkoop/overname van vennootschappen.

Fiscaliteit

Wij verlenen bijstand aan alle belastingplichtigen bij ondermeer het invullen en indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting en de BTW. Door nauwe samenwerking met notarissen en advocaten kunnen wij ook advies verlenen betreffende successierechten, douane en accijnzen, alsook registratierechten.

© 2023 SDP-Accountants — info@sdp-accountants.be — 051/510.190